Afdeling Strategic Danske Aktier

Afdelingen investerer i aktier optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Investeringerne opdeles i to grupper, kerneinvesteringer, som er langsigtede og solide virksomheder med de bedste muligheder for at levere et stabilt og forudsigeligt afkast, og satellitinvesteringer, som er virksomheder, hvor specielle forhold gør, at aktier kan give et godt afkast på kortere sigt end normalt.

Læs mere herom i prospektet, der ligger under Dokumenter og nyheder.

Link til rådgivers hjemmeside: Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S

Nyheder

Kurser og afkast

Du kan følge Strategic Danske Aktier på NASDAQ OMX Nordic her.

Vær opmærksom på, at trods regelmæssig opdatering af den indre værdi på NASDAQ OMX Nordic, kan denne svinge alt efter, hvor meget der handles.

Ønsker du at få oplyst den præcise indre værdi, er du altid velkommen til at kontakte afdelingens rådgiver.

Du kan til enhver tid både købe og sælge dine beviser i pengeinstitutter eller ved henvendelse til afdelingens rådgiver. Du skal blot oplyse afdelingens navn og ISIN-kode.

Afdeling Strategic Danske Aktier – DK0060889962.

Afkast pr. år siden foreningens start:

2023            8,96%
2022          -22,66%
2021           19,97%
2020           23,07%
2019           31,42%
2018          -17,09%
2017          -7,02%