Bestyrelse

Advokat, partner Claus Bennetsen (formand)

Advokat, partner Randi Bach Poulsen

Konsulent, Martin Gottlob

Grundlægger af REIT Adviser, Morten Schou

Se foreningens prospekt om nærmere oplysninger for bestyrelsens medlemmer