Bestyrelse

Advokat, partner Claus Bennetsen (formand)

Selvstændig, Randi Bach Poulsen

Selvstændig, Martin Gottlob

Grundlægger og direktør i REIT Adviser, Morten Schou

Se foreningens prospekt om nærmere oplysninger for bestyrelsens medlemmer