Bestyrelse

Advokat, partner Claus Bennetsen (formand)

Advokat, partner Randi Bach Poulsen

Konsulent Martin Gottlob

Se foreningens prospekt om nærmere oplysninger for bestyrelsens medlemmer