Afdeling Regulær Invest Nordiske Aktier

Afdelingen investerer primært i nordiske børsnoterede selskaber noteret på Nasdaq Nordic og Euronext Oslo.

Det er afdelingens investeringsstrategi at sammensætte en portefølje bestående af 20-40 nordiske aktier med en bred sektorrepræsentation, som alle har et identificerbart værdistigningspotentiale.

Alle investeringsbeslutninger og kortlægningen af porteføljeselskabernes værdistigningspotentiale bliver foretaget med udgangspunkt i fundamental aktieanalyse, en stringent investeringsproces og struktureret risikostyring.

Læs mere herom i prospektet, der ligger under Dokumenter og nyheder.

Link til rådgivers hjemmeside: Regulær Invest ApS

Nyheder

Kurser og afkast

Afdeling Regulær Invest Nordiske Aktier blev stiftet i juni 2022 med første handelsdag på Nasdaq Copenhagen den 28. april 2023.

Du kan følge Regulær Invest Nordiske Aktier på NASDAQ OMX Nordic her.

Vær opmærksom på, at trods regelmæssig opdatering af den indre værdi på NASDAQ OMX Nordic, kan denne svinge alt efter, hvor meget der handles.

Ønsker du at få oplyst den præcise indre værdi, er du altid velkommen til at kontakte afdelingens rådgiver – Regulær Invest ApS.

Du kan til enhver tid både købe og sælge dine beviser i pengeinstitutter eller ved henvendelse til afdelingens rådgiver. Du skal blot oplyse afdelingens navn og ISIN-kode.

Afdeling Regulær Invest Nordiske Aktier – DK0062267282.