Afdeling Peruma Invest

Afdelingen investerer langsigtet og vil som udgangspunkt bestå af 30-50 globale selskaber.

For at opnå en diversificeret portefølje vælges selskaberne ud fra tre parametre:

  • Nøgletalsanalyse
  • Markedstrends
  • Branche

Link til rådgiverens hjemmeside: Peruma Invest