30.06.2020 Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling 2020