18.08.2021 Anmodning om ophør af suspension i afd. IR Danske Aktier