Afdeling FormueFyn Skandi+

Afdelingen investerer i europæiske aktier med fokus på skandinaviske aktier.

Det er målsætningen, gennem rådgivers egne og dennes netværks kompetencer, at præstere et tilfredsstillende afkast for afdelingens investorer gennem en aktiv value-orienteret forvaltning. For at opnå en hensigtsmæssig risikospredning tilstræbes det, at porteføljen fordeles på mellem 16-25 selskaber.

Der investeres fortrinsvis, men ikke udelukkende, i large cap selskaber. Der er ikke fastsat specifikke krav til selskabernes fordeling på f.eks. brancher, geografi eller størrelse.

Læs mere herom i prospektet, der ligger under Dokumenter og nyheder.

Link til rådgivers hjemmeside: FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Nyheder

Kurser og afkast

Afdeling FormueFyn Skandi+ blev stiftet i december 2022.

Du kan følge FormueFyn Skandi+ på NASDAQ OMX Nordic her.

Vær opmærksom på, at trods regelmæssig opdatering af den indre værdi på NASDAQ OMX Nordic, kan denne svinge alt efter, hvor meget der handles.

Ønsker du at få oplyst den præcise indre værdi, er du altid velkommen til at kontakte afdelingens rådgiver – FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S.

Du kan til enhver tid både købe og sælge dine beviser i pengeinstitutter eller ved henvendelse til afdelingens rådgiver. Du skal blot oplyse afdelingens navn og ISIN-kode.

Afdeling FormueFyn Skandi+ (DK0062271474).