Advice Capital

Advice Capital har tre afdelinger med hver deres investeringsstrategi. De tre afdelinger er følgende:

  • Advice Capital Global
  • Advice Capital Vision Fund
  • Advice Capital Breakthrough Biotech

Læs mere om de enkelte afdelingers investeringsstrategi i prospektet, der ligger under Dokumenter og nyheder.

Link til rådgivers hjemmeside: Advice Capital A/S

Afkast

Afdeling Advice Capital Global blev stiftet i november 2015, og afdelingerne Advice Capital Vision Fund og Advice Capital Breakthrough Biotech blev begge stiftet i marts 2021.

Du kan følge afdelingernes udvikling på NASDAQ OMX Nordic:

Vær opmærksom på, at trods regelmæssig opdatering af indre værdier på NASDAQ OMX Nordic, kan disse svinge alt efter, hvor meget der handles.

Ønsker du at få oplyst den præcise indre værdi, er du altid velkommen til at kontakte afdelingernes rådgiver – Advice Capital A/S

Du kan til enhver tid både købe og sælge dine beviser i pengeinstitutter eller ved henvendelse til afdelingernes rådgiver. Du skal blot oplyse afdelingens navn og ISIN-kode:

  • Afdeling Advice Capital Global – DK0060696656
  • Afdeling Advice Capital Vision Fund – DK0061813177
  • Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech – DK0061813250